Algemene Voorwaarden

1. De hulpvragers zorgen voor een geschikte gespreksruimte (woonkamer/keuken/kantoor);
2. De hulpvragers proberen zoveel als mogelijk uit te sluiten dat we gestoord worden tijdens het gesprek (door  telefoon, deurbel e.a.).
3. Annuleren of wijzigen afspraak: liefst minimaal 24 uur van tevoren. 
    In acute situaties kun je tot minimaal 35 minuten van te voren, telefonisch, annuleren. 
4. Facturering gebeurt één keer per maand (aan het einde van de maand), per email; 
5. Het dossier is alleen voor de thuistherapeut en u als hulpvragers, en gaat zonder uw toestemming niet naar derden.
6. Ik ben lid van een klachten-en geschillenregeling in het kader van de nieuwe wet (1-1-2017) wkkgz.
7. Privacy-protocol.
Ik bewaar, digitaal (en ook geprint), persoongegevens zoals verkregen bij de aanmelding (naam, adres, geboortedata) en persoonlijke gegevens waarvan ik na ieder gesprek verslagleg (gemaakt in Word) en die je zelf ook ontvangt. Deze gegevens vormen, naast het email en app/sms-contact, het dossier. Hiervoor geef je toestemming bij de aanmelding. Na 5 jaar verwijder ik het dossier.

Downloads: Klachtenfolder / Klachtenformulier


W: www.thuistherapeut-utrecht.nl
E: info@thuistherapeut-utrecht.nl
T: 06 38589824

  
 

www.nvrg.nl
Er is op dit moment nog plek op maandag tussen 9.30-14.30

LINK http://Thuisseksuoloog.nl